Wszystko do nauki, dyplomy, świadectwa, certyfikaty 0
Rodzaj Oferuję
Cena 100GBP
Dodano 2019-09-19 15:51
Koniec 2019-10-19 15:51
Wykonuję dyplomy wszystkich uczelnii polskich oraz zagranicznych według nadesłanych wzorów. Wszystkie wzory od roku 1983 w kolorze czerwonym, od roku 1993 w kolorze brązowym lub cielistej skóry, od roku 2004 według systemu BOLOŃSKIEGO wraz ze zmianami w roku 2009. Najnowsze dyplomy wydawane w formacie A4 lub wielostronicowe z apostille, kolory opraw w zależności od uczelnii która wydawała dyplom ukończenia studiów wyższych. Wszystkie tytuły i stopnie naukowe inżynier, licencjat, magister I doktor. Odciski pieczęci mokre, tłoczone ( wklęsłe I wypukłe ) znaki wodne, farba zmiennoptyczna.
Moźliwość wykonania w języku obcym.
Poświadczenia autentyczności przez PKA.
Pełny opis suplementu według PRK ( kompetencji zawodowych )
Posiadam takźe
Świadectwa szkół średnich, policealnych, ZSZ stare I nowe
Prawo wykonywania zawodu
Dyplomy mistrza I czeladnika
Dyplomy trenera I instruktora
Certyfikaty Cambridge, TELC, Goethe, TOEFL
Świadectwa bierzmowania I inne druki kościelne
NIE POBIERAM ZALICZEK
kont naukowiecdokto(małpa )gmail.com
Gwarantuję pełną anonimowość I bezpieczeństwo


Komentarze i oferty
Złóż ofertę lub dodaj komentarz

GBP